INSTITUT STRATEGICKÉ PODPORY, a.s.

 

hlavní strana

     

kontakt

Naše akciová společnost naplňuje ustanovení § 7 ZOK  -Zákona o obchodních korporacích a bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen internetové stránky), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem. u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány, druh akcií a popis práv a povinností s nimi spojených alespoň odkazem na stanovy uložené ve sbírce listin a případné omezení převoditelnosti akcií na jméno; má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře.

Vše najdete v OR ZDE

 Na těchto stránkách najdete i údaj o tom, že se společnost podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.

 Představenstvo společnosti.